Diensten

FIVA Webportaal

Middels het FIVA Webportaal kunt u eenvoudig uw vastgoedportefeuille raadplegen.

FIVA Webportaal login

Direct toegang tot het demo portaal? Vul het aanvraagformulier in.

FIVA werkt nauw samen met de volgende partners:

van der Meijden Vastgoed
Roza
Guido Bakker
Lancyr
StudioLife

Visie en Werkwijze

Beleggen in vastgoed brengt veel ‘geregel’ met zich mee. Dit gaat niet alleen op voor de aankoopfase, maar zeker ook voor de exploitatiefase. Beide fases vragen om andere, specifieke expertise.

Visie

Vastgoed is een tijdsintensieve belegging, waarbij waardegroei het voornaamste doel is en risicobeheersing een voorwaarde. Dat vraagt om alert en betrouwbaar beheer, mits deskundig en professioneel uitgevoerd. De investeerder moet maximaal ‘ontzorgd’ worden waardoor hij z’n aandacht kan verleggen naar datgene waar ‘ie goed in is, namelijk naar het investeren zelf.

Werkwijze

Of het nu om commercieel, technisch of administratief beheer gaat, volgens FIVA vormt de financiële beheersing van de geldstromen de kern van het vastgoedbeheer. FIVA staat dan ook voor Financiële Inkijk in Vastgoed Activiteiten, waarbij ‘Basis op orde’ de centrale waarde is. FIVA Management is in staat om het beheer te voeren over alle soorten onroerend goed. Een belegger kan zowel voor portefeuilles als voor een enkel pand bij FIVA terecht.

FIVA kent standaard een uitgebreid dienstenpakket. Feitelijk is elke beheeropdracht maatwerk en kunnen er per geval specifieke onderdelen worden toegevoegd of weggelaten. Een volledig overzicht van ons dienstenpakket staat hier.

FIVA wil maximaal transparant zijn. Via ons unieke webportaal heeft u altijd, 24 uur per dag, toegang tot uw portefeuille gegevens. Denk bijvoorbeeld aan portefeuille-overzichten, huurcontractdetails, metrages, huurprijzen, betalingsachterstanden, exploitatiekosten, etc. Tevens vindt u overzichten van de maandelijkse huurafrekeningen. Klik hier voor een inkijk in onze demo-omgeving.

Fiscaal

Ook fiscaal gezien kan uitbesteding van het beheer over uw vastgoedbelegging(en) verstandig zijn. Zoals bekend worden vastgoedbeleggingen voor particuliere beleggers in principe fiscaal belast in ‘box 3 beleggingen’. Effectief resulteert dit in een heffing van 1,2% (30% heffing over fictief rendement van 4%) over het (positieve) netto vermogen dat in box 3 valt. Echter, wanneer de particuliere belegger zich te zeer inspant om dit ‘vermogensbeheer’ actief te beïnvloeden, kan dit tot gevolg hebben dat de Belastingdienst deze activiteiten betitelt als ‘meer dan actief vermogensbeheer’. In dat geval zal het inkomen uit het onroerend goed worden belast in box 1 (winst uit onderneming), tegen het progressieve belastingtarief van (maximaal) 52% (het werkelijke rendement wordt belast).

Kortom, de Belastingdienst vereist een ‘passieve’ houding van de particuliere belegger om in aanmerking te komen voor box 3. Wanneer een particuliere belegger dus zowel een laag fiscaal regime wenst (box 3) alsmede actief vastgoed(vermogens)beheer nastreeft, doet hij/zij er goed aan het vastgoedbeheer uit te besteden aan een derde. Hiermee wordt het risico op fiscale box 1-behandeling eenvoudig voorkomen.