Diensten

FIVA Webportaal

Middels het FIVA Webportaal kunt u eenvoudig uw vastgoedportefeuille raadplegen.

FIVA Webportaal login

Direct toegang tot het demo portaal? Vul het aanvraagformulier in.

VvE Beheer

Professionele ondersteuning van Vereniging van Eigenaren op het gebied van financiën en techniek.
Meer informatie...

Commercieel beheer

De commerciële exploitatie bepaalt het succes van uw belegging.
Meer informatie...

Financieel &
administratief beheer

Het hart van ons werk. Wij managen alle geldstromen die de exploitatie van uw vastgoed aangaan.
Meer informatie...

Technisch beheer

FIVA ontzorgt u in alle technische aangelegenheden rondom uw vastgoed, zowel de urgente zaken als het onderhoud op langere termijn.
Meer informatie...

VvE beheer

Uitbesteden van het beheer van uw vereniging van eigenaren geeft u de garantie dat alle aspecten rondom uw vereniging professioneel worden aangepakt.

Onze dienstverlening is gebaseerd op twee hoofdpijlers, te weten: Technisch Beheer en Financieel Beheer. Om zeker van een financieel gezonde vereniging te zijn, is inzicht in alle korte en lange
termijn investeringen in uw pand noodzakelijk. Hiermee weet u dat de vereniging in de toekomst niet geconfronteerd gaat worden met onvoorziene grote uitgaven. Al deze cijfers, samen met de benodigde kosten rondom verzekeringen e.d., worden in een plan samengevat wat als basis dient voor uw financiële begroting. Hiermee is de basis gelegd voor een goede en gezonde VvE beheer.

Het daadwerkelijke technische beheer wordt per discipline uitgevoerd door specialisten. FIVA VvE Beheer werkt als tussenpersoon voor uw vereniging, wij behartigen dan ook uw belangen. Of dit nu voor uw dak, schilderwerk, lift, elektrische garagedeur of tuin is. We willen samenwerken met partijen die een optimale verhouding tussen prijs en kwaliteit bieden. Aangezien wij ervaring hebben in het vastgoed kunnen wij u bij die keuze adviseren. Uw huidige leverancier is uiteraard ook een keuze, zeker als u hier prettige ervaringen heeft.

U hebt geen omkijken naar alle technische en financiële zaken rondom uw VvE. Wij gaan namens u contracten aan met de specialisten, hebben regelmatig contact met hun en zien er op toe dat werkzaamheden tijdig en juist uitgevoerd worden. Wij voeren uw financiële administratie via uw eigen VvE bankrekening, uw VvE vermogen blijft dus te allen tijde uw VvE vermogen. Wij doen eventueel meldingen bij uw verzekeringsmaatschappij, fungeren als centraal loket voor uw leden voor alle VvE gerelateerde zaken en informeren namens u de (individuele) leden van relevante zaken.

Elk jaar stellen we, in samenwerking met u, de stukken voor de jaarvergadering op. Hier onder vallen o.a. de exploitatierekening van het afgelopen jaar, de balans van de VvE, de begroting voor de komende jaren, notulen en actielijst van de voorgaande vergadering. Van de vergadering maken we een vastlegging en verstrekken die aan uw leden.

In onze dienstverlening bent u als VvE in de regie. Wij voeren namens u uit. U hebt geen zorgen meer over technische en financiële zaken. Vraag geheel vrijblijvend naar de mogelijkheden die wij kunnen bieden voor het beheer van u vereniging.

Wenst u meer informatie over ons dienstenpakket of heeft u interesse, neem dan contact met ons op door te bellen naar nummer +31 318-500 078 of vul het formulier in op onze contactpagina